Menu

Invalidita

  Primární a sekundární PH a komplikace z ní vyplývající mohou značně snižovat nebo zcela znemožňovat schopnost výdělečné činnosti.V tom případě je zde možnost zabezpečení občanů v několika formách.

    Je to možnost částečného nebo v pozdějších fázích onemocnění plného invalidního důchodu.Zde se vychází z vyhlášky č.284/1995Sb. Žádost si může podat sám občan na Okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) na důchodovém oddělení v místě příslušném trvalému bydlišti. K žádosti je potřeba občanský průkaz, u žen rodné listy dětí, výuční listy nebo maturitní vysvědčení, oddací list,vojenská knížka u mužů, přehled dosavadních zaměstnání. Další potřebné doklady jistě úřednice ochotně sdělí. Pokud je občan v pracovní neschopnosti (dále jenom PN), zahajuje řízení o přechodu z PN do invalidity buď posudkový lékař nebo si občan může podat žádost sám. Důvodem podání žádosti i částečný invalidní důchod (dále jen Ič) bývá nutnost pracovat na menší úvazek nebo nutnost změny zaměstnání, toto však není podmínka,občan může zůstat na svém původním pracovišti. Po přiznání Ič je možno pracovat libovolný počet hodin a výdělek není ničím omezen.Pokud se týká plného invalidního důchodu (dále jen PID), zde se předpokládá, že zdravotní stav znemožňuje pracovní aktivitu pacienta. Co se týče možností pracovat při PID,zákon toto nezakazuje. ALE!! Zaměstnavatel,který zaměstná plně invalidního občana,má povinnost po 3 měsících podat hlášení na OSSZ a posudkový lékař ze zákona nařídí novou kontrolní lékařskou prohlídku, při které se významně přihlíží k tomu,že posuzovaný je schopen sám si určité prostředky obstarat. Každý případ se posuzuje individuálně a často dochází k snížení z PID na Ič. Pokud tedy o tomto uvažujete, vždy je dobré se informovat u posudkového lékaře příslušné lékařské posudkové služby(dále jen LPS).

    Posuzování invalidity vychází jednak z původní příčiny, která vedla ke vzniku PH a z již přítomných zdravotních komplikací. Subjektivní potíže jsou velmi důležité, při posuzování je však rozhodující objektivní vyšetření za použití jednotlivých vyšetřovacích metod (echokardiografie,spirometrie atd.)Pokud je diagnóz více, nesčítají se, ale stanoví se nejzávažnější diagnóza a k ostatním se pouze přihlíží. Pokud se jedná o postižení lehčí, které ještě neodpovídá ani Ič, je možné požádat o přiznání statutu osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ) . Tato žádost se podá na úřad práce (ÚP), kde je též lékařská posudková komise (dále jen LPS).Občan z toho žádné finanční výhody nemá, je zde však větší možnost pracovního uplatnění. Firmy mají totiž povinnost zaměstnávat určité procento lidí zdravotně znevýhodněných a stejně jako u invalidit mají jisté daňové výhody.

Vyňato z příspěvku MUDr. Josefa Oškery: „Možnosti sociálního zabezpečení pacientů s PH."

Sdružení pacientů s plicní hypertenzí z.s., Bělehradská 13/7 140 00 Praha 4

info@plicni-hypertenze.cz
+420 731 743 466

Tvorba webových stránek www.elektrozdenek.cz