Menu

O PH

Plicní hypertenze

Co je plicní hypertenze

Plicní hypertenze je stav charakterizovaný vysokým krevním tlakem v plicním oběhu. Za plicní hypertenzi se považuje zvýšení středního tlaku v plicnici nad 25 mmHg v klidu nebo nad 30 mmHg při zátěži a zvýšení plicní arteriolární rezistence na 3 WU (Woodovy jednotky) a více. Plicní hypertenze je aktuálně podle WHO klasifikována do 5 základních skupin (tab. 1). V posledních letech se zájem soustředí především na skupinu 1. - plicní arteriální hypertenzi (PAH) a skupinu 4. - chronickou tromboembolickou plicní hypertenzi (CTEPH), která je důsledkem opakovaných, tzv. sukcesivních plicních embolií. Příčinou zájmu o problematiku plicní hypertenze je zejména nebývalý pokrok v oblasti farmakoterapie PAH a možnost operačního léčení CTEPH. 

Centrum pro plicní hypertenzi ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze se jako jediné v České republice věnuje komplexní problematice diagnostiky a léčby PAH a CTEPH včetně léčby chirurgické. 

V České republice rovněž vzniklo v roce 2005 Sdružení pacientů s plicní hypertenzí, jehož hlavním cílem je dobrovolně sdružovat pacienty s plicní hypertenzí stejně jako ostatní občany, pro něž je společný zájem o problematiku plicní hypertenze (lékaři, rodinní příslušníci, přátelé atd.). Odborné zázemí pro Sdružení pacientů s plicní hypertenzí poskytuje Centrum pro plicní hypertenzi ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

Sdružení pacientů s plicní hypertenzí z.s., Bělehradská 13/7 140 00 Praha 4

info@plicni-hypertenze.cz
+420 731 743 466

Tvorba webových stránek www.elektrozdenek.cz