Menu

Parkovací místo

Jak si zažádat o vyhrazené parkovací místo v místě bydliště

     Tato informace je určena pro všechny, kteří jsou majitelé výhod II. a III. stupně, s označením „invalida“ do automobilu a hlavně pro ty, kteří mají neustálý problém s parkováním v místě bydliště. Znají to hlavně obyvatelé velkých měst a sídlišť. Hned na úvod poznamenávám, že vyřízení žádosti ještě neznamená, že Vám bude vyhověno. Pak je tady možnost odvolání.

     Všechny formuláře si vyzvednete na Městském (obecním) úřadě, odbor dopravy, v místě Vašeho trvalého bydliště:
= Žádost o uzavření výpůjční smlouvy na parkovací místo ZTP, ZTP/P
= Žádost o povolení vyhrazeného parkovacího místa pro osobu těžce tělesně postiženou
= Na vyžádání Vám pak ochotná úřednice vytiskne mapku Vašeho bydliště, kde poté vyznačíte místo, kde chcete parkovat (ta moje ochotná byla)

     UPOZORNĚNÍ: Auto, pro které žádáte parkovací místo, nemusí být Vaše, nicméně, parkovací místo je na konkrétní SPZ, takže pokud je ve Vaší rodině aut více, můžete požádat o parkování pouze pro jedno. Zaparkovaný vůz musí být označen značkou „invalida“.

POSTUP:
1/ Na Technickou správu komunikací (dále jen „TSK“), oddělení pronájmů, zašlete „Žádost o uzavření výpůjční smlouvy na parkovací místo ZTP, ZTP/P“
    Přílohou k této žádosti je: 
    = kopie Rozhodnutí o tom, že Vám náleží mimořádné výhody II. nebo III. stupně a kopie Průkazky ZTP nebo ZTP/P
    = situační plánek se zakresleným stáním
2/ Po obdržení návrhu „Výpůjční smlouvy“ od TSK vše podepíšete a odešlete zpět.
3/ TSK Vám zašle dva podepsané výtisky zpět spolu s poučením, jak máte nadále postupovat.
4/ Jeden výtisk podepsané „Výpůjční smlouvy“ pošlete na Městský (obecní) úřad, odbor dopravy, spolu s vyplněnou „Žádostí o povolení vyhrazeného parkovacího místa pro osobu těžce tělesně postiženou“
    Přílohou k této žádosti je:
    = 2x situační plánek na  A4 se zakresleným parkovacím místem
    = výše uvedená podepsaná „Výpůjční smlouva“ s TSK
    = kopie průkazu ZTP nebo ZTP/P
5/ Konečné vyjádření a případný souhlas obdržíte od Městského (obecního) úřadu, odbor dopravy. Bez kladného rozhodnutí nenabývá účinnosti „Výpůjční smlouva“ s TSK.
6/ Kopii kladného rozhodnutí o udělení parkovacího místa souběžně odešle úřad i na TSK.
    Nejdříve tři týdny po obdržení tohoto rozhodnutí TSK, odbor dopravního značení, zajistí instalaci svislého dopravního značení.
    POZOR: Vodorovné značení je povinné a invalida si je zřizuje na vlastní náklady.
                   Bez tohoto značení si na Vaše místo může kdokoliv stoupnout.
Poznámky a doporučení: Vše si kopírujte.
Cena vodorovného značení je cca 800 – 1.000,- Kč, instrukce od TSK jsou velmi podrobné a kvalitní, jsou tam kontakty, je dobré se vždy raději 2x zeptat, než pak zbytečně platit. Pořádně si vše přečtěte. Při zajišťování vodorovného značení je třeba zajistit volný přístup – to bývá někdy oříšek – doporučuji nakreslit místo křídou, sousedé to pochopí, ale nejdřív si zavolejte, na jakém místě (před, za značkou, vpravo, vlevo od značky) bude firma „kreslit“.     

Sdružení pacientů s plicní hypertenzí z.s., Bělehradská 13/7 140 00 Praha 4

info@plicni-hypertenze.cz
+420 731 743 466

Tvorba webových stránek www.elektrozdenek.cz