Menu

Příspěvek na auto

Na základě vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 451/2009 Sb. došlo od 1. 1. 2010 ke změně výše příspěvku na provoz motorového vozidla.

Příspěvek na benzín se sníží, a to o 50% u osob, jejichž zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. stupně (ZTP), a o 20% u osob, jejichž zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod III. stupně (ZTP/P). Snížení se netýká rodičů dětí s onkologickým onemocněním.

Nově tak příspěvek na provoz motorového vozidla v roce 2010 bude:

Vyhláška MPSV současně snižuje počet ujetých kilometrů, který zakládá nárok na zvýšení dávky. V praxi to znamená zvýhodnění pro handicapované osoby, o vyšší dávku budou moci požádat, když ujedou méně. Přesně místo dřívějších 9 000 km už po najetých 7 000 km.

Příspěvek na benzín se poskytuje na kalendářní rok (popř. na jeho část dle platnosti technického průkazu vozidla a dle platnosti poskytnutých výhod ZTP/P nebo ZTP), a to vlastníku nebo provozovateli motorového vozidla:

Žádost o příspěvek se podává na odborech sociálních věcí okresního nebo městského úřadu (Praha).  Na úvod chci však poznamenat, než půjdete požádat o příspěvek, zavolejte si na úřad nebo si informace ověřte na internetových stránkách úřadu (dle Vašeho místa trvalého bydliště). O příspěvek žádá majitel auta, k vyřízení se však dostaví i osoba dopravovaná (majitel průkazky ZTP nebo ZTP/P), není-li zároveň majitelem auta. K vyřízení potřebujete občanské průkazyvelký technický průkaz s platnou technickou prohlídkouplatné rozhodnutí o přiznání průkazu ZTP(P), doklady o příbuzenském vztahu k žadateli (není-li držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P a majitel auta tatáž osoba - většinou rodný list, oddací list) a vyplněný formulář s žádostí o poskytnutí příspěvku (ten bývá často ke stažení na stránkách úřadu). Poplatky za vyřízení nejsou.  POZNÁMKA: Od 1.1.2011 dochází na základě vyhl. č.388/2010 Sb., kterou se mění vyhl. MPSV č. 182/1999ponechání výše částek na provoz motorového vozidla pro rok 2011 a 2012 ve stejné výši jako v roce 2010. Výše příspěvku viz.výše. 

Sdružení pacientů s plicní hypertenzí z.s., Bělehradská 13/7 140 00 Praha 4

info@plicni-hypertenze.cz
+420 731 743 466

Tvorba webových stránek www.elektrozdenek.cz