Menu

Setkání pacientů

Dne 21.10. 2017 se bude konat Setkání pacietů s plicní hypertenzí spojené s valnou hromadou. Program bude upřesněn během měsíce září. Letos se bude konat v kavárně Thomayerovy nemocnice. 

http://nasekavarna.com/kontakt/ 

Sdružení pacientů s plicní hypertenzí z.s., Bělehradská 13/7 140 00 Praha 4

info@plicni-hypertenze.cz
+420 731 743 466

Tvorba webových stránek www.elektrozdenek.cz