Menu

Valná hromada 2019

Vážení členové a milí přátelé, 


přijměte, prosím, srdečné pozvání na další výroční setkání našeho spolku spojené  s valnou hromadou. Vaši účast pečlivě zvažte, zejména kvůli volbám  do rady a kontrolní komise je žádoucí co nejvyšší účast. 

V přílohách naleznete podrobnější informace. Přihlásit se můžete dvěma způsoby - buď  vyplněnou  přihlášku odstřihnete z pozvánky a  zašlete poštou na naši korespondenční adresu anebo vyplníte přihlášku níže přímo v odpovědi na tento mail. 
 
Pokud  se nemůžete nebo nechcete zúčastnit,  prosím, alespoň  zvažte,  zda byste nemohli udělit plnou moc  pro hlasování valné hromady některému  z členů, který se jí bude aktivně účastnit. Můžete tím přispět k usnášeníschopnosti valné hromady.

Děkujeme! 

průvodní dopis

pozvánka

Sdružení pacientů s plicní hypertenzí z.s., Bělehradská 7/13 140 00 Praha 4

info@plicni-hypertenze.cz
+420 731 743 466

Tvorba webových stránek www.elektrozdenek.cz